VLC

Vlckovce rodinny dom


Lukratívna poloha na úpätí Malých Karpát a veľký vinohrad predurčujú funkčné využitie pozemku ako modernej vinárskej usadlosti s tradičnými prvkami odkazujúcimi na lokálnu výrobu vína. Hlavný objekt vychádza z rekonštrukcie pôvodného rodinného domu a tvorí základ malého urbanizmu vznikajúceho na pozemku. Okolo neho sú zoskupené menšie doplnkové stavby podporujúce myšlienku malej dedinky s nádvorím uprostred. Celkovo sa ráta so 6 stavbami –„hlavný“ rezidenčný dom, guest house, šopa na náradie a...

Location:

Dubová

Type:

public

residential

winery

Date:

01 / 2019 _ study

06 _ 2019 _ project

Authors:

D. Šubín, E. Fabová