SRAM

 

Pozemok sa nachádza v okrajovej mestskej časti Bratislavy v Záhorskej Bystrici, v stabilizovanej obytnej zóne s prevládajúcou funkciou individuálnej bytovej výstavby. Daný pozemok je posledným z troch za sebou stojacich parciel, prístupný z hlavnej cesty pomocou úzkej súkromnej komunikácie. Pozemok má tvar obdĺžnika, s pomerne prudko klesajúcim terénom od príjazdovej cesty. Celkové prevýšenie na celej dĺžke pozemku je takmer 5m. Rodinný dom je umiestnený v juho-východnom rohu pozemku, v jeho najvyššom bode, najmä kvôli atraktívnym výhľadom smerom na sever a západ. Objekt pozostáva z dvoch častí: samotného rodinného domu a pridruženého carportu. RD je tvorený dvoma hmotami - ľahkou, presklenou, zasadenou do svahu ktorá predstavuje dennú zónu a mohutnejšou, obloženou drevom, kde sa nachádza nočná zóna a priestranná vstupná hala domu. Zo strechy nad vstupom vystupuje atypický zaoblený svetlík, ktorý zabezpečuje dostatok svetla počas dňa pomocou otvorov v stropoch distribujúcich slnečné lúče naprieč celým domom. 

 

Location:

Bratislava

Záhorská Bystrica

Type:

family house

Date:

08 / 2017 _ study

Authors:

D. Šubín, E. Fabová