ŠKP

 

Zadaním súťaže bola revitalizácia športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Cieľom bolo vytvoriť komplex rôznych športovísk a doplnkových funkcií, ktoré by slúžili na tréningy profesionálnych športovcov. 

Našou snahou bolo vytvoriť funkčný športový areál, architektonicky ľahko čitateľný, v jednoduchých farebných a materiálových konštrukciách a to všetko pôsobilo urbanisticky kompaktne s prevádzkovou optimálnosťou a reprezentatívnym vzhľadom pre Športové centrum polície. 

Location:

Bratislava

Karlova Ves

Mlynská dolina

Type:

kontajnerová stavba

vybavenosť

Date:

09 / 2019 _ štúdia

Authors:

D. Šubín, M. Švec