PAD


Z architektonického hľadiska ide o jednopodlažný, nepodpivničený dom s plochou nepochôdznou strechou, tvorený dvomi prepojenými hmotami. Prístup k domu vedie z južnej strany, kde sa tiež nachádza vjazd pre automobily, ktorých odstavná plocha je prestrešená drevenou pergolou, ktorá zároveň prechádza popri východnej fasáde a zastrešuje vstup do domu. Drevená pergola, ako výrazný architektonický prvok domu, zastrešuje aj terasu na severozápadnej strane fasády. Objekt je hmotovo rozdelený na dve časti, ktoré sú spolu prepojené a jasne oddeľujú vnútornú dispozíciu domu, ktorú tak možno rozdeliť na dve zóny – dennú a nočnú. 

Location:

Závod

Type:

family house

Date:

10 / 2018 _ study

04 / 2019 _ project

Authors:

D. Šubín, M. Švec