LAH

 

Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území obce Devínska Nová Ves, v obytnej zóne s prevládajúcou funkciou individuálnej bytovej výstavby v rodinných domoch. V súčasnosti stojí v prednej časti pozemku dvojpodlažný rodinný dom, čiastočne podpivničený, s ihlanovou /stanovou/ strechou. Ráta sa so zachovaním niektorých obvodových stien a nosnej priečky. Smerom k ulici sa plánuje rozšírenie domu o 2-garáž a smerom do záhrady sa pripojí objem dennej zóny, vrátane letnej terasy. Forma objektu je v tvare „L“ so zaoblením v pozícii átria. Výraznym prvkom prízemia je nárožné átrium zabezpečujúce presvetlenie int. priestorov a zároveň vysporiadavajúce sa s polohou susedného RD resp. presahom jeho atiky. Po rekonštrukcii pôvodného domu sa rozšíri prízemie, avšak príde k redukcii podl. plochy 2.np. Pôvodná strecha bude nahradená plochou /nad garážou a zázemím/ a zvlnenou strechou /nad dennou časťou/ s extenzívnou veget. skladbou. K „zelenej“ streche bola zvolená jednoduchá materiál. kombinácia: biela omietka, antracitové okené rámy, doplnené o lamelové prvky /svetlý dub/.

Location:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Type:

family house

reconstruction

Date:

04 / 2017 _ study

01 / 2018 _ project

Authors:

D. Šubín, E. Fabová