Kostol na Kopánke

Kostol na Kopanke

​​
Predmetom súťaže je návrh nového interiéru sakrálneho priestoru v kostole na Kopánke v Trnave, ktorý by spĺňal kritéria liturgických priestorov podľa potrieb rímsko-katolických bohoslužieb; vyriešenie vstupu do kostola a do priestorov pod kostolom spolu so zhromažďovacím priestorom pred kostolom a tiež návrh prístavby športového centra za kostolom. Koncept návrhu sa odvíja od pretvorenia priečelia kostola a vytvorenia primeranej rozptylovej plochy pred ním. Široké predsadené pobytové schodisk...

Location:

Trnava

Kopánka

Type:

public

competition

Date:

06 / 2018 _ study

Authors:

M. Mečír. D. Šubín, E. Fabová