HOR

 

Rekonštruovaný objekt je modernou stavbou s jednoduchým tvarom, ktorá sa však snaží odrážať funkciu rekreačnej /záhradnej/ chaty umiestnenej v blízkosti CHKO. Miestnosti sú radené na základe funkčnej nadväznosti a ideálneho výhľadu na hrad Devín a povodie rieky Moravy. Obytné izby majú zasklenia orientované smerom na juh, kvôli solárnym ziskom v zime a výhľadu, je však potrebné tienenie v letných mesiacoch. Výrazným arch. prvkom je drevená pergola, ktorá prebieha pozdĺž južnej strany domu a opticky výškovo rozdeľuje stavbu. Podkrovný priestor je presvetlený vikiermi s plochými strechami. Strešná krytina bude plechový šindel v kombinácii s plechovými pásmi na vikieroch. Istým atypom na fasáde domu bude systém drevených otváravých okeníc, kt. okrem tienenia budú zabezpečovať ochranu a bezpečnosť objektu počas neprítomnosti majiteľov chaty. 

Location:

Bratislava

Devín

Type:

recreation house

Date:

08 / 2015 _ study

03 / 2016 _project

06 / 2016 _ realization

Authors:

D. Šubín, Z. Krnáčová