H1-2-AB UNI

UNI171016_07.jpg
UNI171016_05.jpg
UNI171016_01.jpg
UNI171016_06.jpg
UNI171016_02.jpg

 

Boli sme oslovení majiteľkou firmy zaoberajúcej sa disitribúciou a výrobou liekov a výživových doplnkov, ktorej halové a administratívne priestory už nepostačovali súčasným prevádzkovým nárokom a hygienickým požiadavkám. Aj z pohľadu logistiky a umiestnenia existujúcich objektov neboli príliš vhodné, keďže boli “rozsypané” do viacerých objektov a navyše aj v rôznych lokalitách mesta. Klientka prišla so zámerom vybudovať nový areál, ktorý by vytvoril jeden spoločný komplex pozostávajúci zo skladovej, výrobnej haly a podpornej administratívy prislúchajúcej daným halám, aj s vrcholovým manažmentom, s dostatočnou plošnou rezervou pre následné rozširovanie ďaľšej doplnkovej vybavenosti /ubytovanie, stravovanie, zdrav. zariadenie/ v niekoľkoročných etapách. Okrem splnenia požadovaných plošných a priestorových potrieb bolo primárnou úlohou vytvoriť ideový koncept, ktorý by v sebe ukrýval ekologické a environmentálne aspekty a tie pretaviť aj do "silného" dizajnu, reprezentujúceho firmu nie len na slovenskom trhu. V návrhu sa mali zjaviť "zelené" prvky a najnovšie technológie, zároveň naplniť predstavy vrcholového manažmentu /vizuálny kontakt so zeleným átriom a okolitou krajinou, ukázať otvorenosť firmy a zároveň zabezpečiť internú bezpečnosť ľudí, produktov aj samotnej prevádzky/. Dizajn hlavnej budovy mal naznačiť v symbolickej skratke nosný produkt firmy a preniesť až skoro ikonicky architektúru budovy do novej korporátnej identity. 

Location:

Bernolákovo

Type:

public

production hall

logistics hall

offices

Date:

03 / 2016 _ study

Authors:

D. Šubín, E. Fabová, Z. Krnáčová