GUT

GUT03b.jpg
GUT02.jpg
GUT01.jpg

 

Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území Devínska Nová Ves, v obytnej zóne s prevládajúcou funkciou individuálnej bytovej výstavby rodinných domov, v lokalite miestnymi obyvateľmi nazývanej „Kolónia“. Na riešenej parcele je umiestnený murovaný samostatne stojaci rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami a so zdvihnutým suterénom. Má pôdorysný tvar obdĺžnika a exist. plochú strechu. Pôvodná stavba z roku 1978 je v nevyhovujúcom technickom stave a novým majiteľom ani nevyhovuje súčasná dispozícia, preto sú navrhnuté viaceré stavebné úpravy objektu. Redizajn domu sa snaží o zabezpečenie súčasnej technickej úrovne a kvality bývania podľa požiadaviek investora a zároveň o zachovanie funkcionalistického rázu stavby. Uzavretím lodgií sa skompaktní hmota objektu, čo je vhodnejšie aj z tepelnotechnického hľadiska. Dom získa jednoduchší tvar, ktorý bude oživený adíciami prvkov oceľových konštrukcií /vstupné schodisko s prestrešením, terasa a prekrytie parkovacích miest/. Určitým atypom sú vertikálne lamely /použité pri vstupe a na terase/, ktoré čiastočne zabraňujú priehľadom a majiteľom tak zabezpečujú väčšie súkromie. Fasáda má jednoduchý dizajn s klasickým radením okien prislúchajúcim daným miestnostiam, veľkostne sa meniace podľa funkcie priestoru /menšie - tech. a hygien. priestory, väčšie - obytné miestnosti/. Pre zabezpečenie dostatočného presvetlenia miestností budú plochy okenných otvorov zväčšené znížením parapetov 25 - 60 cm /v obývacej izbe parapet odstránený - zasklená posuvná stena/. Dom sa zatiaľ uvažuje v jednoduchých farebných kombináciách bielej a šedej /biela - fasáda, pergoly, antracit - okenné rámy, soklová časť stavby, pergola nad stojiskami, lamely/ s farebnými akcentami žltej /rošty schodiskových stupňov a podesty, tieniace rolety na terase/. Pás antracitovej farebnosti medzi menšími oknami na 2. NP ich spája do podoby pásového okna /typické pre funkcional. architektúru/. Z dispozičného hľadiska sa zachováva delenie štandardným spôsobom na dennú /prízemie/ a nočnú časť /poschodie/, ktorým prislúchajú dané miestnosti.

Location:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Type:

family house

reconstruction

Date:

04 / 2016 _ study

04 / 2016 _ project

06 / 2016 _ interior

09 / 2016 _ realization

Authors:

D. Šubín, Z. Krnáčová