GAM

Gastro Market
Gastro Market
Gastro Market


Navrhovanou stavbou je administratívna budova predajcu gastro zariadenia so showroomom, kanceláriami a skladovou halou s opravárenskou dielňou. Umiestňuje sa sa na pozemok s existujúcou skladovou halou investora. Urbanistické riešenie je dané schváleným územným rozhodnutím, s dvojicou pôdorysne a objemovo rovnakých halových objektov umiestnených zrkadlovo s dostatočnými odstupmi od hraníc pozemku.
Architektonická koncepcia návrhu bola teda od prvého kroku tvorčieho procesu odvíjaná od týchto ...

Location:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Type:

public

office

warehouse

Date:

01 / 2019 _ study

Authors:

D. Šubín, Z. Krnáčová