Café EPH

VIZ00.jpg
VIZ02.jpg
VIZ03.jpg
VIZ01.jpg

 

Primárnou podnikateľskou činnosťou klientky je síce úplne iné odvetvie, ale pri cestovaní za novými produktami pre svoj obchod sa často stretávala s obľúbenými kaviarňami istej značky, kt. jej boli natoľko sympatické, že podobnú kaviarenskú kultúru a špecifickú industriálnu architektúru chcela prieniesť aj do svojho blízkeho okolia. Keďže v tomto segmente a danom preferovanom dizajne nie je a asi ani neostane jediná, bola si vedomá, že miesto pre osadenie by bolo veľmi dôležitou výhodou oproti inej konkurencii. Prioritnou lokalitou pre osadenie tohto pilotného objektu kaviarne Ephemeral bolo zvolené okolie rybníka v pokojnej časti DNV. Prevláda tu síce výstavba rodinných domov, ale aj s lokálnym výskytom drobnej občianskej vybavenosti /obchod, pivný bar/. Daný areál rybníka slúži zatiaľ len pre rekreačný rybolov, v zime zase pre korčulovanie, ale bez dostatočného "servisu". Snaha podporiť toto územie aj mimo sezónnych aktivít a zároveň zabezpečiť chýbajúcu starostlivosť o zeleň v okolí vodnej plochy, prišiel klient/ka so zámerom situovať na severnom brehu práve ich objekt kaviarne, neskôr možno aj s ponukou doplnkových služieb /požičovňa sezónnych potrieb - korčule,loďky/. Aktuálny zámer zatiaľ uvažuje len s dočasným, niekoľkoročným pôsobením. K tomu trefne "sekunduje" aj názov kaviarne. Náš návrh sa taktiež vybral cestou dočasnej stavby, v podobe 3 špeciálne upravených lodných kontajnerov. Potrebné bolo len zabezpečiť bet. podklad a inž. siete pre prevádzku. Finálne úpravy /presklenia, povrchy, vstavané prvky, mobiliár atď./ budú zrealizované na mieste. Výhodou takéhoto modulového objektu, napr. po ukončení silných ziskových rokov, je jeho premiestnenie na iné vybrané miesto, a to bez zanechania výraznej trvalej stopy /resp. ostane podklad pre ďaľšie využitie/. Objekt sa tak stane naozaj efemerálny, dočasný.

Location:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Type:

container building

cafe

Date:

11 / 2016 _ study

Authors:

D. Šubín, Z. Krnáčová