AZIS


Urbánne sídla vznikali často na okrajoch hlavných dopravných trás a najmä v blízkosti riek, ktoré boli zdrojom vody, obživy resp. slúžila pre lodnú prepravu, neskôr aj pre rekreáciu a oddych. V modernej dobe zvýšenou automobilizáciou a elektrifikáciou vtiekli do miest ďaľšie silné toky v podobe rýchlostných ciest a železničných koridorov. Tie často práve kopírujú riečne korytá, čo je dnes typickým problémom aj ďaľších slovenských miest. Život v meste sa tak uzavrel do svojích obytných blokov, ...

Location:

Žilina

Type:

public

sport complex

competition

Date:

12 / 2017 _ study

Authors:

M. Berežný, D. Šubín,

Z. Krnáčová, E. Fabová