Súčasťou výstavy „Architecture and Inclusion“ prezentovanej v apríli 2010 v GJF bol prednáškový cyklus venovaný problematike "zahrňovania" sociálnych skupín do spoločnosti. Náš vystavovaný projekt v Bojanoviciach sa venoval aktuálnej téme poslednej doby, a to bývaniu pre seniorov a jej možnej adaptácie vzhľadom na prudký nárast staršej populácie v najbližších rokoch. A to všetko v medziach trvalo udržateľného rozvoja, keďže ide o "typológiu" presahujúcu generácie. Prednáška o Bojanoviciach vysvetľuje ciele a dôvody tvorby takýchto typoch stavieb a ich dosah na spoločenský fenomén stárnutia.